Bến cảng

  • li Tổng chiều dài 1.407m
  • li 10 cầu cảng đánh số 0-9
  • li Mớn nước 8.5m (LAT)
  • li Thuỷ triều: 2,8m
  • li Khả năng chịu lực của cầu cảng 200T/m2
  • li Có khả năng đón tất cả các loại tàu thương mại, tàu hàng rời lên tới 25000DWT